Qui cum hoc ipso tempore stent cum gladiis in conspectu senatus, ego quoque te disertum putabo, si ostenderis, quo modo sis eos inter sicarios defensurus. Quid enim interest inter suasorem facti et probatorem? Respondebisne ad haec aut omnino hiscere audebis? Optimum vero, quod dictaturae nomen in perpetuum de re publica sustulisti; quo quidem facto tantum te cepisse odium regni videbatur, ut eius omen omne propter proximum dictatoris metum tolleres. [107] Quid ego illas istius minas contumeliasque commemorem, quibus invectus est in Sidicinos, vexavit Puteolanos, quod C. Cassium et Brutos patronos adoptassent? ut servires? Did You Know? quoniam quidem hae quondam arationes Campana et Leontina in populi Romani patrimonio grandiferae et fructuosae ferebantur. ), quod bene cogitasti aliquando, laudo, quod non indicasti, gratias ago, quod non fecisti, ignosco. [116] Quodsi non metuis viros fortis egregiosque civis, quod a corpore tuo prohibentur armis, tui te, mihi crede, diutius non ferent. Si nihil est, cum augur iis verbis nuntiat, quibus tu nuntiasti, confitere te, cum 'ALIO DIE' dixeris, sobrium non fuisse; sin est aliqua vis in istis verbis, ea quae sit, augur a collega requiro. Maelius, M. Manlius necati, ut multis post saeculis a M. Antonio [quod fas non est] rex Romae constitueretur? [81] Quid enim? Hunc igitur quisquam, qui in suis partibus, id est in suis fortunis, tam timidus fuerit, pertimescat? [XVI] Sed omittatur bellum illud, in quo tu nimium felix fuisti. Contentus eo non fuisti; frequentissimo senatu Kalendis Ianuariis sedente patruo hanc tibi esse cum Dolabella causam odi dicere ausus es, quod ab eo sorori et uxori tuae stuprum oblatum esse comperisses. Pompei locum multorumque aliorum, qui aberant, repentinus heres successerat. Cur? [87] At etiam adscribi iussit in fastis ad Lupercalia C. Caesari dictatori perpetuo M. Antonium consulem populi iussu regnum detulisse; Caesarem uti noluisse. Thanksgiving and Prayer (1 Corinthians 1:4-9; Colossians 1:3-14; 2 Thessalonians 1:3-4) 3 I thank my God every time I remember you. 3 Nothing is to be done out of jealousy or vanity; instead, out of humility of mind everyone should give preference to others, Catholic Family Bible - Extra-Large Size - @ $81.95. Quamquam tu quidem, ut tui familiarissimi dictitant, vini exhalandi, non ingenii acuendi causa declamas. Agrum Campanum, qui cum de vectigalibus eximebatur, ut militibus daretur, tamen infligi magnum rei publicae vulnus putabamus, hunc tu compransoribus tuis et conlusoribus dividebas. Nihil id quidem ad rem; ego tamen, quoniam condemnatum esse pro nihilo est, ita ignoscerem. Plus ille poterat. Debet enim talibus in rebus excitare animos non cognitio solum rerum, sed etiam recordatio; etsi incidamus, opinor, media ne nimis sero ad extrema veniamus. Ne tu, si id fecisses, melius famae, melius pudicitiae tuae consuluisses. Duo modo haec opto, unum ut moriens populum Romanum liberum relinquam (hoc mihi maius ad dis immortalibus dari nihil potest), alterum, ut ita cuique eveniat, ut de re publica quisque mereatur. [60] Tanta est enim caritas patriae, ut vestris etiam legionibus sanctus essem, quod eam a me servatam esse meminissent. [13] [VI] Sed quoniam illis, quos nominavi, tot et talibus viris res publica orbata est, veniamus ad vivos, qui duo de consularium numero reliqui sunt. Quamquam mihi inimicus subito extitisti, tamen me tui miseret, quod tibi invideris. Recordare tempus illud, cum pater Curio maerens iacebat in lecto, filius se ad pedes meos prosternens lacrimans te mihi commendabat, orabat, ut se contra suum patrem, si sestertium sexagiens peteret, defenderem; tantum enim se pro te intercessisse dicebat. Numquamne intelleges statuendum tibi esse, utrum illi, qui istam rem gesserunt, homicidae sint an vindices libertatis? Necesse est, quamvis sis, ut es, violentus et furens, cum tibi obiecta sit species singularis viri, perterritum te de somno excitari, furere etiam saepe vigilantem. [39] Quid vero ille singularis vir ac paene divinus de me senserit, sciunt, qui eum de Pharsalia fuga Paphum persecuti sunt. 1823. ii 3.4, ii 4.2], at least the fifth and seventh speeches were referred to as the Philippics in Cicero's time. Quid evenerit postea nescio; metum credo valuisse et arma; conlegam quidem de caelo detraxisti effecistique non tu quidem etiam nunc, ut similis tui, sed certe ut dissimilis esset sui. Cic.Verr. Habet populus Romanus, ad quos gubernacula rei publicae deferat; qui ubicumque terrarum sunt, ibi omne est rei publicae praesidium vel potius ipsa res publica, quae se adhuc tantum modo ulta est, nondum reciperavit. wikizero philippische reden. Vide, ne illa causa fuerit adpellandi mei, quod, cum rem gessisset consimilem rebus iis, quas ipse gesseram, me potissimum testatus est se aemulum mearum laudium extitisse. Fac potuisse. si vera, cur veneunt? Etsi iam negat. Quid enim ego constitui, quid gessi, quid egi nisi ex huius ordinis consilio, auctoritate, sententia? Haec vivus eripuit, reddit mortuus. Utinam conere, ut aliquando illud 'paene' tollatur! Duo milia iugerum campi Leontini Sex. [94] Quis enim cuiquam inimicior quam Deiotaro Caesar? Aut undique religionem tolle aut usque quaque conserva. Quid? [45] Nemo umquam puer emptus libidinis causa tam fuit in domini potestate quam tu in Curionis. [111] Quaeris, placeatne mihi pulvinar esse, fastigium, flaminem. Poteras autem eo tempore auguratum petere, cum in Italia Curio non esset, aut tum, cum es factus, unam tribum sine Curione ferre potuisses? Sed ad iter Italiamque redeamus. [106] Cum inde Romam proficiscens ad Aquinum accederet, ob viam ei processit, ut est frequens municipium, magna sane multitudo. Quid? An chirographo? In quo demiror, cur Milonem impulsu meo rem illam egisse dicas, cum te ultro mihi idem illud deferentem numquam sim adhortatus. Qua re tibi nuntiata, ut constabat inter eos, qui una fuerunt, concidisti. )—sed tamen quam ab dispari tenebantur! Domiti, C. Treboni, reliquorum quam velis esse causam; edormi crapulam, inquam, et exhala. Pompei Magni voci acerbissimae subiecta praeconis! Apothecae totae nequissimis hominibus condonabantur; alia mimi rapiebant, alia mimae; domus erat aleatoribus referta, plena ebriorum; totos dies potabatur, atque id locis pluribus; suggerabantur etiam saepe (non enim semper iste felix) damna aleatoria; conchyliatis Cn. Postea vero quam se totum Pompeius Caesari tradidit, quid ego illum ab eo distrahere conarer? expecto enim eloquentiam tuam. Clodio rhetori adsignasti, et quidem immunia, ut populi Romani tanta mercede nihil sapere disceres. O inpudentiam singularem! Sed fac id te dedisse mihi, quod non ademisti, meque te habere vitam, quia non a te sit erepta; licuitne mihi per tuas contumelias hoc tuum beneficium sic tueri, ut tuebar, praesertim cum te haec auditurum videres? Pompeius probavit, qui ut me primum decedens ex Syria vidit, complexus et gratulans meo beneficio patriam se visurum esse dixit. At ille numquam (semper enim absenti adfui Deiotaro) quicquam sibi, quod nos pro illo postularemus, aequum dixit videri. Simul illud oro: si meam cum in omni vita, tum in dicendo moderationem modestiamque cognostis, ne me hodie, cum isti, ut provocavit, respondero, oblitum esse putetis mei. Erat ei vivendum latronum ritu, ut tantum haberet, quantum rapere potuisset. Sed quid opponas tandem, si negem me umquam ad te istas litteras misisse, quo me teste convincas? Look it up now! Pompei liberi tum primum patriam repetebant. [51] Nam cum L. Lentulo C. Marcello consulibus Kalendis Ianuariis labentem et prope cadentem rem publicam fulcire cuperetis ipsique C. Caesari, si sana mente esset, consulere velletis, tum iste venditum atque emancipatum tribunatum consiliis vestris opposuit cervicesque suas ei subiecit securi, qua multi minoribus in peccatis occiderunt. Atque his quidem iam inveteratis, patres conscripti, consuetudine obduruimus; Kalendis Iuniis cum in senatum, ut erat constitutum, venire vellemus, metu perterriti repente diffugimus. Etenim est pietatis plena defensio. Aliquid enim salis a mima uxore trahere potuisti. Nullius insector calamitatem; tantum queror, primum eorum reditus exaequatos, quorum causam Caesar dissimilem iudicarit; deinde nescio, cur non reliquis idem tribuas: neque enim plus quam tres aut quattuor reliqui sunt. At huius venditione decreti, ne nihil actum putetis, provinciam Cretam perdidistis. Numquam ab eo mentio de me nisi honorifica, nisi plena amicissimi desiderii, cum me vidisse plus fateretur, se speravisse meliora. Atque idem ego, cum iam opes omnis et suas et populi Romani Pompeius ad Caesarem detulisset seroque ea sentire coepisset, quae multo ante provideram, inferrique patriae bellum viderem nefarium, pacis, concordiae, compositionis auctor esse non destiti, meaque illa vox est nota multis: 'Utinam, Pompei, cum Caesare societatem aut numquam coisses aut numquam diremisses! Mimos dico et mimas, patres conscripti, in agro Campano collocatos. Quod est aliud, patres conscripti, beneficium latronum, nisi ut commemorare possint iis se dedisse vitam, quibus non ademerint? IV 13; Benutzte Schulausgabe:Cicero, Reden (Auswahl), von Böhm/Christ/Sedlacek, München (Oldenbourg) 1989 [ISBN 3-486-13418-3] Weitere Empfehlungen: Fr. Cicero likened these speeches to those of Demosthenes' Philippic (Ad Atticus, 2.1.3), which Demosthenes had delivered against Philip of Macedon. An ille quemquam plus dilexit, cum ullo aut sermones aut consilia contulit saepius? Orationes Philippicae Philippische Reden Gegen M Antonius Fremdsprachentexte Reclams Universal Bibliothek By Thomas W Probst Cicero Cicero orationes philippicae philippische reden gegen m. marcus tullius cicero librarything. Vereor, ne imminuam summorum virorum gloriam; dicam tamen dolore commotus: Quid indignius quam vivere eum, qui inposuerit diadema, cum omnes fateantur iure interfectum esse, qui abiecerit? Post diem tertium veni in aedem Telluris, et quidem invitus, cum omnis aditus armati obsiderent. Sed si te laus allicere ad recte faciendum non potest, ne metus quidem a foedissimis factis potest avocare? Etsi enim satis in ipsa conscientia pulcherrimi facti fructus erat, tamen mortali immortalitatem non arbitror esse contemnendam. Etsi tum, cum optimum te putabant me quidem dissentiente, funeri tyranni, si illud funus fuit, sceleratissime praefuisti. Nemo enim illorum inimicus mihi fuit voluntarius, omnes a me rei publicae causa lacessiti. Cicero Postea sum cultus a te, tu a me observatus in petitione quaesturae; quo quidem tempore P. Clodium, adprobante populo Romano in foro es conatus occidere, cumque eam rem tua sponte conarere, non impulsu meo, tamen ita praedicabas, te non existimare, nisi illum interfecisses, umquam mihi pro tuis in me iniuriis satis esse facturum. [108] Qui vero inde reditus Romam, quae perturbatio totius urbis! 2 make my joy complete by being of a single mind, one in love, one in heart and one in mind. Ad eos scilicet, quorum nobis etiam dies natales audiendi sunt. Non video, nec in vita nec in gratia nec in rebus gestis nec in hac mea mediocritate ingeni quid despicere possit Antonius. Quod igitur, cum re agebatur, nemo in me dixit, id tot annis post tu es inventus qui diceres? Domitium non patris interitus, clarissimi viri, non avunculi mors, non spoliatio dignitatis ad reciperandam libertatem, sed mea auctoritas excitavit? At vero adhibes ioci causa magistrum suffragio tuo et compotorum tuorum rhetorem, cui concessisti, ut in te, quae vellet, diceret, salsum omnino hominem, sed materia facilis in te et in tuos dicta dicere. Quid hoc turpius, quid foedius, quid suppliciis omnibus dignius? Fuit in illo ingenium, ratio, memoria, litterae, cura, cogitatio, diligentia; res bello gesserat, quamvis rei publicae calamitosas, at tamen magnas; multos annos regnare meditatus, magno labore, magnis periculis, quod cogitarat effecerat; muneribus, monumentis, congiariis, epulis multitudinem imperitam delenierat; suos praemiis, adversarios clementiae specie devinxerat; quid multa? Maxime vero consulatum meum Cn. Cuius tu imperatoris quaestor fueras, dictatoris magister equitum, belli princeps, crudelitatis auctor, praedae socius, testamento, ut dicebas ipse, filius, appellatus es de pecunia, quam pro domo, pro hortis, pro sectione debebas. Libero te metu; nemo credet umquam; non est tuum de re publica bene mereri; habet istius pulcherrimi facti clarissimos viros res publica auctores; ego te tantum gaudere dico, fecisse non arguo. Quis interpretari potest, inpudentiorne, qui in senatu, an inprobior, qui in Dolabellam, an inpurior, qui patruo audiente, an crudelior, qui in illam miseram tam spurce, tam impie dixeris? Maier: Cicero in Verrem. Quod enim verbum in istis litteris est non plenum humanitatis, officii, benivolentiae? Sed qui istuc tibi venit in mentem? Quid enim aliud ille dicebat, quam causam sui dementissimi consilii et facti adferebat, nisi quod intercessio neglecta, ius tribunicium sublatum, circumscriptus a senatu esset Antonius? Stulti erat sperare, suadere impudentis. Philippic definition is - a discourse or declamation full of bitter condemnation : tirade. An verebare, ne non putaremus natura te potuisse tam improbum evadere, nisi accessisset etiam disciplina? Hereditates mihi negasti venire. ), tamen quem erat aequissimum contra Cn. The Philippics (Latin: Philippicae) are a series of 14 speeches composed by Cicero in 44 and 43 BC, condemning Mark Antony.Cicero likened these speeches to those of Demosthenes against Philipp II of Macedon. Sed omitto ea peccata, quae non sunt earum partium propria, quibus tu rem publicam vexavisti; ad ipsas tuas partis redeo, id est ad civile bellum, quod natum, conflatum, susceptum opera tua est. Fuit enim ille vir, patres conscripti, sicuti scitis, cum foris clarus, tum domi admirandus neque rebus externis magis laudandus quam institutis domesticis. Non enim abiectum sustuleras, sed adtuleras domo meditatum et cogitatum scelus. contemptumne me? oratio philippica prima erste philippische rede kap 1 15. full text of ciceros erste und zweite philippische rede. Acceperam iam ante Caesaris litteras, ut mihi satis fieri paterer a te; itaque ne loqui quidem sum te passus de gratia. funestae illius quidem pecuniae, sed tamen quae nos, si iis, quorum erat, non redderetur, a tributis posset vindicare. Cur mihi potissimum? GNT Leatherbound Bible Catholic Edition with Deuterocanonicals / Apocrypha & Imprimatur @ $67.99. Quam id te, di boni, non decebat! Suam enim quisque domum tum optinebant, nec erat usquam tua. Praesidii sui causa se facere dicit. Si parricidas, cur honoris causa a te sunt et in hoc ordine et apud populum Romanum semper appellati? qui homines tam agrestes, qui se, cum eos aspexerint, non maximum cepisse vitae fructum putent? Quo? Orator Second Philippic Third Philippic Fourth Philippic Philippicae. Sed haec ipse fatetur esse in suis sordibus; veniamus ad splendidiora. Cur M. Brutus referente te legibus est solutus, si ab urbe plus quam decem dies afuisset? Omnibus eum contumeliis onerasti, quem patris loco, si ulla in te pietas esset, colere debebas.