Patre itaque meo rogante, qui non calumniam timebatsed philosophiam oderat, ad pristinam consuetudinem redii; nec difficultermihi ut inciperem melius cenare persuasit. [9] 'Claritas' inquit 'laus est a bonis bono reddita; laus oratio, vox est aliquid significans; vox est autem, licet virorum sit bonum. Atriden Priamumque et saevom ambobus Achillen; utrumque enim inprobat, utrumque exarmat. Quod vult habet qui velle quod satis est potest. Quo plus recipit animus, hoc se magis laxat. Quam qui mente concepit nullos horret exercitus, non terretur tuba, nullis ad timorem minis agitur. ("Omnis stultitia laborat fastidio sui. [8] 'Dicitis' inquit 'nullum bonum ex distantibus esse; claritas aut emista bonorum virorum secunda opinio est. Primusquisque tamquam optimus dies placeat et redigatur in nostrum. Tamdiu ista urguebunt mala macerabuntque per terras ac maria vagum quamdiumalorum gestaveris causas. [1] In Nomentanum meum fugi -- quid putas? [7] nullum bonum putamus esse quod ex distantibus constat; uno enim spiritu unum bonum contineri ac regi debet, unum esse unius boni principale. Etiam Aeneas patriam et domum suam quam fortissime defendens. '[11] Respondebo nunc singulis cursim. 'Non prodest sapienti sapiens sed sibi ipse. animum tot locis fractum et extortumcredis locorum mutatione posse sanari? Habet unusquisque aliquem cui tantum credat quantum ipsi creditumest; ut garrulitatem suam custodiat et contentus sit unius auribus, populumfaciet; sic quod modo secretum erat rumor est. Sed non debet hoc nobis esse propositum, arguta disserere et philosophiam in has angustias ex sua maiestate detrahere: quanto satius est ire aperta via et recta quam sibi ipsum flexus disponere quos cum magna molestia debeas relegere? Quomodo ergo ad rationem movendam ratione opus est, sic ut moveatur ratio perfecta opus est ratione perfecta. Doch am schimpflichsten ist der Verlust, der aus Unachtsamkeit geschieht." Vale. Servi occupationes tuas occasionemfugae putaverunt. [10] 'Ad summam dicite nobis utrum laudantis an laudati bonum sit: si laudati bonum esse dicitis, tam ridiculam rem facitis quam si adfirmetis meum esse quod alius bene valeat. Inde vino carens stomachus. Deos rerum omnium esse testes ait; illis nos adprobari, illis in futurum parari iubet et aeternitatem proponere. Tunc in tenebris vixisse te dices cum totam lucem et totus aspexeris, quam nunc per angustissimas oculorum vias obscure intueris, et tamen admiraris illam iam procul: quid tibi videbitur divina lux cum illam suo loco videris? Hegel-Religion . Tam pusilla tangit? Sed cum annus est finitus, spoliatur omnibus divitiis ac honore et in pascuum emissus cibum meum invasi. Intemperies caeli valetudinem temptat: aegrotandum est. 327 errare mehercule 328 329 malo cum Platone, quem tu quanti facias scio et quem ex tuo ore admiror, quam cum 330 istis vera sentire. Omnium est communis inimicus qui fuit hostis suorum. 10 l. 1 n. 1 Post haec autem de delectatione et cetera. [14] Ceterum inconstantiam mentis, quae maximeaegra est, lacessit, mobiliorem levioremque reddit ipsa iactatio. Deinde claritas desiderat multa suffragia? Trepidant enim cum fecerunt, haerent; conscientia aliudagere non patitur ac subinde respondere ad se cogit. Sed non debet hoc nobisesse propositum, arguta disserere et philosophiam in has angustias ex suamaiestate detrahere: quanto satius est ire aperta via et recta quam sibiipsum flexus disponere quos cum magna molestia debeas relegere? A. Philosophie der Stoiker  >1. [33]Deinde Ennianos colligit versus et in primis illos de Africano scriptos: cui nemo civis neque hostisquibit pro factis reddere opis pretium. [33]Vides posse homines laborem pati: per medias Africae solitudines pedesduxit exercitum. [57] [20] Fugam tibi non prodesse miraris? Nega nunc magnum beneficium esse naturae quod necesse est mori. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), XV, XCIV, 28, "Der Lohn der Tugenden liegt in ihnen selbst." de Ira III)- Über den Zorn (De ira), II, XXIX, 1 und III, XII, 4, "Das meiste Unheil richtet Leichtgläubigkeit an. [20] Cavillatoribus istis abunde responderimus. Avarus, corruptor, saevus, fraudulentus, multum nocituri si propea te fuissent, intra te sunt. Nunc, quia omnia exigis, omnia quae dicunt persequar, deinde singulis occurram. si visista quibus urgueris effugere, non aliubi sis oportet sed alius. Aber mein Ehemann!" [35] Sed ne et ipse, dum aliud ago, in philologum aut grammaticum delabar, illud admoneo, auditionem philosophorum lectionemque ad propositum beataevitae trahendam, non ut verba prisca aut ficta captemus et translationesinprobas figurasque dicendi, sed ut profutura praecepta et magnificas voceset animosas quae mox in rem transferantur. duram agit. Longam viam ingressus es: et labaris oportet etarietes et cadas et lasseris et exclames 'o mors! Dissimilis utrique causa erat, sed utrique magnifica. [4] Bonum facit; prodest enim;quod facit corpus est. Nec nunc sine illis sum, sed gravi terrenoque detineor.' [18] 'Cuius' inquit 'bonum est claritas, id est laus bono a bonis reddita? Non id agunt ut aliqua illo vitia deponant, ut aliquam legemvitae accipiant qua mores suos exigant, sed ut oblectamento aurium perfruantur. [3] Spem inproborum vitabis si nihil habueris quod cupiditatem alienamet inprobam inritet, si nihil insigne possederis; concupiscuntur enim etiam+pars innotarum sunt sic raro+. . Quaedam in nos fixa sunt, quaedamvibrant et cum maxime veniunt, quaedam in alios perventura nos stringunt. Deinde calor non adiuvatur adiectione caloris ut caleat: sapiens non potest in habitu mentis suae stare nisi amicos aliquos similes sui admisit cum quibus virtutes suas communicet. Timeri autem tam domimolestum est quam foris, tam a servis quam a liberis: nulli non ad nocendumsatis virium est. Oh, wie unsinnig ist die Hoffnung jener, die langwierige Dinge unternehmen […]! Cum venerit dies ille qui mixtum hoc divini humanique secernat, corpus hic ubi inveni relinquam, ipse mediis reddam. Ennium hoc ait Homero [se] subripuisse, Ennio Vergilium; esse enim apudCiceronem in his ipsis de re publica hoc epigramma Enni: si fas endo plagas caelestum ascendere cuiquam est, mi soli caeli maxima porta patet. Potest quidemille etiam relictus sibi explicare partes suas: utetur propria velocitate, sed nihilominus adiuvat etiam currentem hortator. ... Finge quod huic opponas exemplar sapientiae, hominem qui totam pueritiam atque adolescentiam in ... insectatione atque esu, nihil aliud assequantur, nisi ut ipsi propemodum in feras degenerent, tamen interea regiam vitam agere se putant. ("Mors dolorum omnium exsolutio est et finis ultra quem mala nostra non exeunt, quae nos in illam tranquillitatem in qua antequam nasceremur iacuimus reponit. Ubi vero quidquid mihi debui redditum est, ubi stabilita mens scit nihil interesse inter diem et saeculum, quidquid deinceps dierum rerumque venturum est ex alto prospicit et cum multo risu seriem temporum cogitat. Bonus vero vir sine deo nemo est. Moral  >, C. Philosophie der Neuakademiker  >1. Attende quid dicam: neglegentibus, non repugnantibus. Biblioteca en línea. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), XVI, XCVI, 5, "Der Tod ist weder gut noch böse." Quid ergo? Karneades  >, D. Philosophie der Skeptiker  >1. Moral  >, B. Philosophie des Epikur  >1  Kanonik /  >2. A leading designer and manufacturer of Wellhead Equiment for the Upstream Onshore and Offshore Oil and Gas Industry. ipsi quoque haec possunt facere, sed nolunt. multa viri virtus animo multusque recursatgentis honos. Er verbreitet seinen Unsinn auch in seiner Umgebung." saugen an … [6] Nihil tamen aeque proderit quam quiescere et minimum cum aliisloqui, plurimum secum. Uno: si vita nostra non prominebit, si in se colligitur; ille enim ex futuro suspenditur cui inritum est praesens. Quare optima? Postea docebis inplicta solvere, ambigua distinguere, obscura perspicere: nunc doce quod necesse est. Id enim me non solvisse quod opponitur nobis: 'nullum' inquiunt 'bonum ex distantibus; hoc autem ex distantibus constat'. ("Fac ergo […] omnes horas complectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. Nondum exerceri vacat: adhuc medico mihi opus est. Cogita quod soleo frequenter tibidicere, in istis nos nihil aliud quam acumen exercere. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), IV, XXX, 1, "Ein Zwerg wird nicht größer, auch wenn er sich auf einen Berg stellt." [19] Est istud laudantium bonum; virtute enim geritur; omnis autem virtutis actio bonum est. Praeterea aliud est laus, aliud lau- 15.1 immo febrem et quidemsubrepentem; iam manum mihi iniecerat. Non est quod mireris ex eadem materia suis quemque studiis apta colligere:in eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam. Per totum 15 annum, quamdiu est rex, potest praecipere, ordinare, disponere, quidquid ei placet. 'Hanc quam nunc in circo 'cretam' vocamus 'calcem' antiqui dicebant. Hoc contingere illis non potuisset nisi ego talis essem. [67206] Quodlibet III, q. Terribiles visu formae, Letumque Labosque: minime quidem, si quis rectis oculis intueri illa possit et tenebras perrumpere;multa per noctem habita terrori dies vertit ad risum. ita solet fieri: pereunt semper velamenta nascentium. [38] Etenim si haec perturbare omnia ac permiscere volumus, totam vitam periculosam, invidiosam, infestamque reddemus — si nullam religionem sors habebit, nullam societatem coniunctio secundae dubiaeque fortunae, nullam auctoritatem mores atque instituta maiorum. Hic est magnus animus qui se ei tradidit: at contra ille pusillus et degenerqui obluctatur et de ordine mundi male existimat et emendare mavult deosquam se. Totiens enim illorevertor: quid ista me res iuvat? Qui hoc modo se aptavit, cui vita sua cotidie fuit tota, securus est: inspem viventibus proximum quodque tempus elabitur, subitque aviditas et miserrimus ac miserrima omnia efficiens metus mortis. Merentem laudare iustitia est; ergo utriusque bonum est. 2. Examples translated by humans: ella, estar, antes, vivir, vindacta, vida feliz, we love you, vida eterna. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), I, IX, 22, "Den größten Reichtum hat, wer arm an Begierden ist." Bonum corporis corporale est, bonum hominis et corporis bonum est; itaque corporale est. Ego eo die casu apud Pompeium coenavi nactusque tempus hoc magis idoneum quam umquam antea, quod post tuum discessum is dies honestissimus nobis fuerat in senatu, ita sum cum illo locutus, ut mihi viderer animum hominis ab omni alia cogitatione ad tuam dignitatem tuendam traducere: quem ego ipsum cum audio, prorsus eum … Exercent enim virtuteset sapientiam in suo statu continent; desiderat uterque aliquem cum quoconferat, cum quo quaerat. [9] Etiam nunc cui tanta vis est ut inpellat et cogat et retineatet inhibeat corpus est. Sed in illis quoque magnisac divinis, ut diximus, communiter honesta tractando et animos cogitationesquemiscendo utilis erit. Non iudicium dedit, non discussit errorem, sed ut puerum ignota mirantem ad breve tempus rerumaliqua novitate detinuit. ("virtutum omnium pretium in ipsis est.") consentire animam totam per membra videmus ... et dominantior ad vitam quam vis animai. Unus est enim huius vitae fluctuantis et turbidae portuseventura contemnere, stare fidenter ac paratum tela fortunae adverso pectoreexcipere, non latitantem nec tergiversantem. [74655] Sententia Ethic., lib. [3] Mori vult? [3] Haec nobis praecipere Attalum memini, cum scholam eius obsideremus et primi veniremus et novissimi exiremus, ambulantem quoque illum ad aliquas disputationes evocaremus, non tantum paratum discentibus sed obvium. Ait [opera] enim Ennius neminem potuisse Scipioni neque civemneque hostem reddere operae pretium. In primum Tiberii Caesaris principatum iuventae tempus inciderat: alienigenatum sacra movebantur et inter argumenta superstitionis ponebatur quorundamanimalium abstinentia. Si vis peregrinationeshabere iucundas, comitem tuum sana. Repetivi ergo iam me; nonpermansit marcor ille corporis dubii et male cogitantis. Ego autem curiosior sum quam necesse est: moveor tamen quia, cum prescriptis aliisque claris et crebris testimoniis Aristotilem non minus eloquentia quam scientia copiosum legam, in libris tamen eius qui ad nos venerunt scientie certa fides, eloquentie vestigium nullum est. Heading and Author. Neque tamen labores multorum annorum nos frangunt.“ Anna: „Cur pater tuus auxilium non petit ab avo Marci et Claudiae?“ Marcus: „Avus noster, cuius campos ibi vides, superbus non est – homo tuos adferes. Weil man ihn mit dem Sockel misst." non moderatio refrenat ac revocat? Phil-Splitter . ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), I, VII, 8, "Das eben geschieht den Menschen, die in einem Irrgarten hastig werden: Eben die Eile führt immer tiefer in die Irre." ("Quod evenit in labyrintho properantibus: ipsa illos velocitas implicat. Alio loco dicitpallentesque habitant Morbi tristisque Senectus. [3] Quid sapiens sapienti proderit? Senecionem Cornelium, equitem Romanum splendidum et officiosum, noveras: ex tenui principio seipse promoverat et iam illi declivis erat cursus ad cetera; facilius enim crescit dignitas quam incipit. [4] Ingentis animi est aliena causa ad vitam reverti, quodmagni viri saepe fecerunt; sed hoc quoque summae humanitatis existimo, senectutem suam, cuius maximus fructus est securior sui tutela et vitaeusus animosior, attentius , si scias alicui id tuorum esse dulce, utile, optabile. [8] Natura autem hoc quod videsregnum mutationibus temperat: nubilo serena succedunt; turbantur mariacum quieverunt; flant in vicem venti; noctem dies sequitur; pars caeliconsurgit, pars mergitur: contrariis rerum aeternitas constat. Opus est et sapienti agitatione virtutum; ita quemadmodumipse se movet, sic movetur ab alio sapiente. [7] Non multum ad hoc locus confert nisi se sibi praestat animus, qui secretum in occupationibus mediis si volet habebit: at ille qui regioneseligit et otium captat ubique quo distringatur inveniet. Sed Romanos supera- ... disputare3 quam laborare cupiunt, per totam noctem more Graecorum. Quidquid circa te iacet rerum tamquam hospitalis loci sarcinas specta: transeundumest. Tota illi aetas aut in armis est exacta civilibusaut +intacta+ concipiente iam civile bellum; et hunc licet dicas non minusquam Socraten +inseruisse dixisse+ nisi forte Cn. Vale. Quid ergo? Puta venissete Athenas, puta Rhodon; elige arbitrio tuo civitatem: quid ad rem pertinetquos illa mores habeat? 1 pr. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus. Totiens mihi occurrunt isti qui non putant fieri posse quidquid facerenon possunt, et aiunt nos loqui maiora quam quae humana natura sustineat. ")- Trostschrift an Marcia (Ad Marciam de consolatione), XIX, 5, "Der Tod löscht alle Schmerzen aus. 17 Demonstration I. Caesar, B. G. i. Imperetur aequitas animo et sine querella mortalitatis tributapendamus. Qui in solem venit, licet non in hoc venerit, colorabitur; qui in unguentaria taberna resederuntet paullo diutius commorati sunt odorem secum loci ferunt; et qui ad philosophum fuerunt traxerint aliquid necesse est quod prodesset etiam neglegentibus. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), I, I, 2, "Unsere Gesellschaft gleicht einem Gewölbe, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden." Excutienda vitae cupido est discendumque nihil interesse quando patiaris quod quandoque patiendum est; quam bene vivas referre, non quamdiu; saepe autem in hoc esse bene, ne diu. "- Medea, 530 / Jason, "Man muss sich der Zeit anpassen." [6] Nisi aliquid praedixero, intellegi non poterunt quae refellentur. [28]Viginti et septem annis pugnatum est; post finita arma triginta tyrannisnoxae dedita est civitas, ex quibus plerique inimici erant. Alia origo nos expectat, alius rerum status. Virtus autemsuadet praesentia bene conlocare, in futurum consulere, deliberare et intendereanimum: facilius intendet explicabitque qui aliquem sibi adsumpserit. ("scio, neminem posse beate vivere, ne tolerabiliter quidem, sine sapientiae studio. Omnia, mihi crede, etiam felicibus dubia sunt; nihil … Dic in avaritiam, dic in luxuriam; cum profecisse te videriset animos audientium adfeceris, insta vehementius: veri simile non estquantum proficiat talis oratio remedio intenta et tota in bonum audientiumversa. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), XI-XIII, LXXXV, 2, "Wie töricht ist es, über sein Leben verfügen zu wollen;  wir sind nicht einmal Herr über den morgigen Tag! Nihil minus est hominis occupati quam vivere: nullius rei difficilior scientia est. Stultum est bellum sine consilio et ordine gerere! [23] Magnanimos nos naturaproduxit, et ut quibusdam animalibus ferum dedit, quibusdam subdolum, quibusdampavidum, ita nobis gloriosum et excelsum spiritum quaerentem ubi honestissime, non ubi tutissime vivat, simillimum mundo, quem quantum mortalium passibuslicet sequitur aemulaturque; profert se, laudari et aspici credit. Quod repetam, si te dimisero, et redimam. ")- Über den Zorn (De Ira), XXXVI, 1, "Großzügig ist nicht der, der freigiebig mit fremdem Gut umgeht, sondern der von sich selber nimmt, was er anderen gibt. In supervacuis subtilitasteritur: non faciunt bonos ista sed doctos. ("Homines dum docent discunt." [7] Isto modo dicas licet non essein melle dulcedinem; nam ipse ille qui esse debeat ita aptatuslingua palatoque est ad eiusmodi gustum ut illum talis sapor capiat, offendetur;sunt enim quidam quibus morbi vitio mel amarum videatur. [12] Cum haec atque eiusmodi audimus, ad confessionem veritatis adducimur;illi enim quibus nihil satis est admirantur, adclamant, odium pecuniaeindicunt. Hoc totam vitam nostram occupabit quod totum diem occupare non potuit? Hanc si magno aestimas, omnia parvo aestimanda sunt. Adficiuntur illis et sunt quales iubentur, si illa animo forma permaneat, si non impetum insignem protinus populus, honesti dissuasor, excipiat: pauci illam quam conceperant mentem domum perferre potuerunt. Agitatiorem mihi animumesse credebam nec tibi hodie adfirmaverim an fuerit. Nullum est, mihi crede, iter quod te extra cupiditates, extra iras, extrametus sistat; aut si quod esset, agmine facto gens illuc humana pergeret. [15] Praeterea secundum naturam est et amicos conplectiet amicorum auctu ut suo proprioque laetari; nam nisi hoc fecerimus, nevirtus quidem nobis permanebit, quae exercendo sensu valet. Invenitur qui velit adactus ad illud infelix lignum, iam debilis, iam pravuset in foedum scapularum ac pectoris tuber elisus, cui multae moriendi causae etiam citra crucem fuerant, trahere animam tot tormenta tracturam? ("Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Non est necesse fabro de fabrica quaerere quod eius initium, quis usus sit, non magis quam pantomimo de arte saltandi: omnes istae artes se sciunt, nihil deest; non enim ad totam pertinent vitam. [30] Quidni non timeat qui mori sperat? ... peritus3 scribendi est quam ego. Rapit illos instigatque rerum pulchritudo, non verborum inanium sonitus. QUAM Bedeutung Von Dieser Abkürzung. Quid ergo fuit quare non protinus rescriberem? 1 d. 8 q. Omnia, mihi crede, etiam felicibus dubia sunt; nihil sibi quisquamde futuro debet promittere. Non enim vitat sed fugit; magis autem periculispatemus aversi. Ex eo se ait intellegere apud antiquos non tantum auxilium significassesed operam. [5] evasisse tot urbesArgolicas mediosque fugam tenuisse per hostis? [598] Super Sent., lib. [1] Quomodo molestus est iucundum somnium videnti qui excitat (aufertenim voluptatem etiam si falsam, effectum tamen verae habentem) sic epistulatua mihi fecit iniuriam; revocavit enim me cogitationi aptae traditum etiturum, si licuisset, ulterius. quid sibi vult ista carminis effeminati turpitudo? [1] Ubi illa prudentia tua? Dicebas intrepidumfore etiam si circa me gladii micarent, etiam si mucro tangeret iugulum;dicebas securum fore etiam si circa me flagrarent incendia, etiam si subitus turbo toto navem meam mari raperet: hanc mihi praesta curam, ut voluptatem, ut gloriam contemnam. Magni ista crediderunt viri. Medicus initia esse dicebat motisvenis et incertis et naturalem turbantibus modum. Nam unus homo per se sufficienter vitam transigere non posset. Wechselspiel Jesper Epistula 7,20 5 10 usquequaque narrabitur, simplicitas 15 Nächste 20 Et erant mult quo 25 C. Plinius Tacito suo salutem. Postquam philosophus determinavit de virtutibus moralibus et intellectualibus, et etiam de continentia et amicitia quae quamdam affinitatem cum virtute habent, in hoc decimo libro intendit determinare de fine virtutis. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), V, 45, 9, "Ich bin ein Mensch und meine, dass mir nichts fremd ist, (was Menschen betrifft)." Istis opertus es: veniet qui te revellat dies et ex contubernio foedi atque olidi ventris educat. [13] Ad gloriam aut famam non est satis unius opinio. [12] Prodesse dicuntur et qui media nobis largiuntur, pecuniam, gratiam, incolumitatem, alia in usus vitae cara aut necessaria; in his dicetur etiam stultus prodesse sapienti. Nam quomodo fama non est unius sermo nec infamia unius mala existimatio, sic nec claritas uni bono placuisse;consentire in hoc plures insignes et spectabiles viri debent, ut claritassit. [12] 'Sed non erunt idem. ' ( "Non quid sed quemadmodum feras interest. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), VI, LVI, 4, "Nach mir wird das, was vor mir war." Aptari onus viribus debet nec plus occupari quam cui sufficere possimus. ("Turpe est non ire sed ferri, et subito in medio turbine rerum stupentem quaerere, 'huc ego quemadmodum veni?'. illam mirabilem laudemet singularem! [30] Cum Ciceronis librum de re publica prendit hinc philologus aliquis, hinc grammaticus, hinc philosophiae deditus, alius alio curam suam mittit. 2 Ad secundum sic proceditur: videtur quod Deus possit facere unum corpus simul esse localiter in duobus locis. Praetereaillud dulcissimum et honestissimum 'idem velle atque idem nolle' sapienssapienti praestabit; egregium opus pari iugo ducet. Etiam Aeneas patriam et domum suam quam fortissime defendens. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), VIII, LXXI, 3, "Wer aufgrund seines Reichtums und seiner Ehrenstellung einen höheren Rang einnimmt, ist nicht groß. quantum rigorem severitas? [9] 'Claritas' inquit 'laus est a bonis bono reddita; laus oratio, vox est aliquid significans; vox est autem, licet virorum sit bonum. Itaque quoniam ego ab illa non inpetro ut me fortius amet, inpetrat illa ut me diligentius amem. Diversa horum condicio est et illius. [13] Quid per se peregrinatio prodesse cuiquam potuit? ( "Quod quisque fecit, patitur : auctorem scelus // repetit. ( "Non mortem timemus, sed cogitationem mortis. Insere nunc, Meliboee, piros, pone [in] ordine vites. Medicina aegro, nonregio quaerenda est. ("Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. Hanc rerum condicionem mutare non possumus:illud possumus, magnum sumere animum et viro bono dignum, quo fortiterfortuita patiamur et naturae consentiamus. Primus est quippe mentitus, et a quo peccatum, ab illo coepit esse … quia si de me bene vir bonus sentit, eodem loco sum quo si omnes boni idem sentirent; omnes enim, si me cognoverint, idem sentient. ")- De tranquillitate animi, 10; nach Aristoteles bei Cicero, Tuskulanische Gespräche I, XXXIII, 80, "Das größte Gegenmittel gegen den Zorn ist der Aufschub." Arkesilaos /  > 2. Reiectis pilis . ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), I, I, 1, "Mehr scheint mir eine Stimme abzulenken als ein Geräusch: Jene wirkt auf den Geist ein." Aurum et argentumet quidquid aliud felices domos onerat relinquatur: non potest gratis constarelibertas. Hegel-Ästhetik . ( "Maxima porro vitae iactura dilatio est: illa primum quemque extrahit diem, illa eripit praesentia dum ulteriora promittit. [27] Quare optima? [31] Praeterea notat eum quem nosdictatorem dicimus et in historiis ita nominari legimus apud antiquos magistrumpopuli' vocatum. [7] Quid autem stultius quam mirari id ullo die factum quod omni potest fieri? Licet enim vir bonus taceat sed aliquem iudicet dignum laude esse, laudatus est. Vale. ")- Moralische Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), IV, XXX, 14, "Leben willst du?